Türkiye’de Sağlıklı Sosyal Girişim Pazar Alanları Oluşturmak

18–19 Mart’ta imece Summit’te gerçekleşecek aynı başlıktaki oturum öncesinde alandan ve Merve’den notlar:

Görsel: Ashoka Türkiye — Bu görsel Ashoka Türkiye’den İyi Haberler Aralık Ayı bülteninde yer almıştır.

Hediyenizi Sosyal Girişimlerden Alın Çağrısı

Aralık ayında yılbaşının yaklaşmasıyla bulunduğum topluluklarda sıkça aldığım sorular sonrasında Instagram’da bir rehberle dostlarıma ve çevreme bir çağrıda bulunmak istemiştim. Bu çağrı ve rehber elden ele yayıldı; alandaki öncü kuruluşların bültenlerine ve severek okuduğumuz başkaca bültenlere (İncelikler, Monokrom, Bref); aile ve akraba Whatsapp gruplarına girdi. Instagramda pek çok kişi rehberi yaygınlaştırarak birbirinden güzel mesajlar ve içerikler paylaştı.

Rehber sonrasında gelen tepkiler o kadar iyiydi ki, daha fazlasını yapmak için neler yapabiliriz sorusuyla uzun geceler geçirdim. Benim için şaşırtıcı olan şeyse rehbere gelen olumlu tepkilerin birbirlerinden farklı oluşuydu. Bu tepkilerden bazıları;

  • Daha önce bilmediğim yeni sosyal girişimlerle ve ürünleriyle tanıştım.

Ardından rehberde yer alan sosyal girişimlerin bazılarıyla rehberin neden bu kadar hızlı yayıldığı üzerine birlikte düşünme şansım da oldu. Rehberin, sosyal girişimler ve ürünleri hakkında yeni ve kolay okunabilir bir bilgi ürettiği konusunda hemfikir olduk.

Ekosistem Geliştirme ve Hareketi Büyütme: birlikte neler yapabiliriz?

Sosyal satın alma alanının gelişmesi; daha fazla sayıda ve farklı tipte aktörün teşvik edilmesi; sosyal girişimlerin ürünlerinin ve hizmetlerinin gelişmesi ve farklılaşması için kişiler, kurumlar ve sektörler arasında eş zamanlı ve farklı fonksiyonlarda işbirliğini gerektirecek.

İlüstrasyon: Joanna Seul

Gözümü alanın öncü kişileri ve kurumlarında, kalbimi daha fazla sayıda sosyal girişimin ayakta kalmasını kolaylaştırabilecek adımlarda tutarak, Kasım ayından bu yana Türkiye’de sosyal girişimleri bir araya getirecek, efektif kampanyalar, savunuculuk faaliyetleri, akran desteği sağlayacak bir çatı örgüt/birlik kurmak üzere çalışıyorum. Bu birlikle, alanda çalışan kuruluşların işbirliği ve desteğiyle hayata geçecek, sosyal girişimcilerin öncü olduğu bir sosyal satın alma kampanyası hayal etmeye başladık ve gerçeğe dönmesi için heyecanla çalışıyoruz. Şu anda planlama aşamasında olduğumuz için henüz kapınızı çalmamış olabiliriz. Yakın zamanda haberleşmek üzere.

Henüz tanışmadığım kişi ve kurumlar için ise > lütfen haberleşelim:

  • Sosyal girişimlerin ürünlerinin satışı ya da yaygınlaşması için çalışan bir platform, aracı kurum ya da destekçi misiniz?

Bir Yan Yanalık Fırsatı:

Görsel: imece summit

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA)’nın oturum partnerliğinde imece summit’de gerçekleşecek oturumda, Joon Kurucu ortağı Duygu Vatan, Toyi Kurucu ortağı Ögeday Uçurum ve Euclid Network Bilgi ve Araştırma Yöneticisi Wieteke Dupain ile birlikte Türkiye için bir durum analizi yapacak ve uluslararası çalışmalar ve kampanyalarla hizalanarak neler yapılabileceğini konuşacağız.

Joon ve Toyi gibi ürün, sistem tasarımı ve işbirliği konusunda başarılı, peşlerinden gelen sosyal girişimlere de mentorluk yapan iki sosyal girişimin içgörülerini duymak çok değerli olacak.

Etkinliğe bu linkten kayıt olabilirsiniz.

Buy Social / Sosyal Girişimlerden Satın Alma hakkında alandan kısa kısa:

  • Sosyal girişimcilik alanında Avrupa’daki kuruluşları, ağları, çatı örgütleri bir araya getiren Euclid Network’ün faaliyet alanlarından birisi olan ‘Buy Social’ hakkında daha fazla bilgi almak için imece summit’deki oturumu takip edebilir ya da konferans sonrasında kaydedilecek yayını izleyebilirsiniz. Euclid Network’ün ilgili sayfasından da bilgi alınabilir.
  • Ashoka Türkiye ve Kale Grubu’nun Dünya Gazetesi ortaklığında başlattığı ‘Sosyal Girişimcilik’ yazı dizisinin ‘Adil ve eşit bir ekonomi modeli’ başlıklı yazısında Buy Social hareketi ve sosyal girişimlerden satılma hareketenin nasıl fark yarattığıyla ilgili bilgi bulabilmek mümkün.

Sevgilerimle, Merve.

Son güncelleme: 15 Mart 20:30

interested in systems change, systems thinking and systems mapping

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store